Η AMGEN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων.

Amgen ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2007, με στόχο την ενίσχυση του ισχυρού δικτύου της εταιρείας και την εξασφάλιση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες που δύνανται να συμβάλουν στη δημιουργία προστιθεμένης αξίας τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας.

Η Amgen Ελλάδος

Πλήρως εναρμονισμένη με το όραμα και βαδίζοντας στο μονοπάτι της μητρικής εταιρείας σεβόμενη τους κανόνες δεοντολογίας έχει επιτύχει να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο της, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες στους τομείς της ογκολογίας, αιματολογίας, της νεφρολογίας, των οστικών νόσων και των καρδιαγγειακών νοσημάτων .

Το 2013, έτος ορόσημο για την Amgen Ελλάδος, η εταιρεία απέκτησε πλήρη έλεγχο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στη χώρα μας μέσω της ανάληψης του πλήρους ογκολογικού και νεφρολογικού χαρτοφυλακίου της μητρικής εταιρείας, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ήδη ισχυρή παρουσία της στην Ελλάδα.

Με γνώμονα πάντα το όφελος του ασθενούς, μέσω της Έρευνας και Ανάπτυξης, η Amgen επικεντρώνεται στην διεξαγωγή σημαντικού αριθμού κλινικών μελετών –κυρίως μεγάλων διεθνών πολυκεντρικών μελετών - διασφαλίζοντας την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες υπό ανάπτυξη θεραπείες και συμβάλλοντας σημαντικά στην Ελληνική οικονομία.

Στην Amgen επενδύουμε στην επιστημονική εκπαίδευση με στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους ασθενείς και της κοινωνία.

Η Amgen Ελλαδος συμβάλλει ενεργά στην ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης μέσω της παροχής υποτροφιών και επιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε νέους επιστήμονες και την ανάπτυξη συνεργιών με έγκριτους πανεπιστημιακούς φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, Παράλληλα στηρίζει την τοπική κοινωνία μέσω δωρεών, εθελοντικών προγραμμάτων, στήριξη Συλλόγων Ασθενών και εκστρατειών ενημέρωσης κοινού για σημαντικά νοσήματα.

Από το 2010 η Amgen δραστηριοποιείται εμπορικά και στην Κύπρο σε συνεργασία με τοπικό αντιπρόσωπο.