ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων.

Η Amgen παρέχει στους επαγγελματίες υγείας επιστημονική ενημέρωση σε σχέση με τα προϊόντα της Amgen, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μονογραφίες για τα προϊόντα, ανάτυπα άρθρων από επιστημονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, περιλήψεις από επιστημονικά συνέδρια, ανάτυπα κλινικών κατευθυντήριων γραμμών, πληροφορίες συνταγογράφησης και δημοσιευμένες πληροφορίες για κλινικές μελέτες της Amgen. Η Amgen συνιστά τα προϊόντα της να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες συνταγογράφησης που είναι εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό και Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης για την εγκεκριμένη σήμανση του προϊόντος και για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

Για να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης

Επικοινωνία
Amgen Ελλάς Ε.Π.Ε
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Κτήριο Γ
151 24 Μαρούσι,
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 3447000
Fax: +30 210 3447050
Email: info@amgen.gr