ΑΝΑΦΟΡΆ ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΟΥ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων.

Κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια θα πρέπει να αναφέρεται, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) (Τηλ. 2132040380/337, Fax 2106549585), με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας, που είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000.

Αναφορά παραπόνων

Για οποιαδήποτε αναφορά παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα της Amgen, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Παραπόνων Προϊόντων στο τηλέφωνο: +30 210 3447000.