ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Tο να κάνουμε τη θετική διαφορά στον κόσμο βρίσκεται στο επίκεντρο της Amgen και πέρα από το να παρέχουμε ζωτικής σημασίας φάρμακα. Κάθε χρόνο, η Amgen και οι εργαζόμενοί της αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για την οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων.

Σε αυτή την ενότητα