ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων.

H Amgen είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων - μια μακρά και ενδελεχής διαδικασία. Ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα σε αυτήν τη διαδικασία είναι οι κλινικές μελέτες, στις οποίες τα άτομα προσφέρονται οικειοθελώς να λάβουν ένα νέο πειραματικό φάρμακο ή να υποβληθούν σε μια νέα πειραματική διαδικασία και να τεθούν στη συνέχεια υπό παρακολούθηση για τα αποτελέσματά τους.

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας και αναζητείτε πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές μελέτες της Amgen, παρακαλούμε δείτε σχετικές πληροφορίες εδώ