ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων.

Η Amgen επιδιώκει να είναι στην υπηρεσία των ασθενών, μετατρέποντας την υπόσχεση της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας σε θεραπείες που έχουν τη δύναμη να βελτιώνουν την υγεία ή ακόμη και να σώζουν ζωές. Σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, στόχος μας είναι η εκπλήρωση της αποστολής μας: Να είμαστε στην υπηρεσία των ασθενών. Και σε κάθε βήμα αυτής της πορείας μας, καθοδηγούμαστε από τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν.

Η αποστολή μας

Να είμαστε στην υπηρεσία των ασθενών

Οι αξίες μας

Να έχουμε ως βάση μας την επιστήμη

Η επιτυχία μας βασίζεται στην ανωτάτου επιπέδου επιστημονική καινοτομία, στην ακεραιότητα και στη διαρκή βελτίωση σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, μέσα από την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου. Βλέπουμε την επιστημονική μέθοδο ως μία διαδικασία με πολλαπλά βήματα, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του κατάλληλου ερευνητικού εγχειρήματος, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων και την ορθολογική λήψη αποφάσεων. Δεν είναι κάτι υποκειμενικό ή συναισθηματικό, αλλά μία λογική, ανοιχτή και ορθολογική διαδικασία. Η εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου σε όλα τα τμήματα του οργανισμού μας είναι προαπαιτούμενο και έχει εξαιρετική σημασία για εμάς.

Να συναγωνιζόμαστε με πάθος και να κερδίζουμε

Αγωνιζόμαστε ενάντια στον χρόνο, τις επιδόσεις του παρελθόντος και τις άλλες εταιρείες του κλάδου μας, με στόχο τη γρήγορη επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας. «Η επιτυχία προϋποθέτει ρίσκο». Δεν εφησυχάζουμε και δεν επαναπαυόμεθα, παρασυρόμενοι από τα προηγούμενα επιτεύγματά μας. Αν και είμαστε έντονα ανταγωνιστικοί, έχουμε υψηλές ηθικές αρχές και απαιτούμε ακεραιότητα στις συναλλαγές με τις άλλες εταιρείες του κλάδου μας, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, αλλά και μεταξύ μας.

Να δημιουργούμε αξία για τους ασθενείς, το προσωπικό και τους μετόχους μας

Δημιουργούμε αξία εστιάζοντας στις ανάγκες των ασθενών. Η Amgen διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας που δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους της να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Επιδιώκουμε να παρέχουμε στους μετόχους μας υψηλές μακροχρόνιες αποδόσεις, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ των αναγκών των ασθενών, του προσωπικού και των μετόχων.

Να τηρούμε τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας

Επιδιώκουμε πάντοτε να εφαρμόζουμε τα υψηλότερα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα σε σχέση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την επικοινωνία μας και δεν κάνουμε καμία υποχώρηση στο συγκεκριμένο θέμα.

Να επιδεικνύουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό

Κάθε θέση εργασίας στην Amgen είναι σημαντική, όπως και κάθε εργαζόμενός της. Προσελκύουμε διαφορετικούς, ικανούς και αφοσιωμένους ανθρώπους και προσφέρουμε ένα περιβάλλον που προάγει την ενσωμάτωση στο σύνολο, το σεβασμό και την ατομική ευθύνη, ενώ δίνει ιδιαίτερη αξία στην ύπαρξη διαφορετικών απόψεων. Η εμπιστοσύνη ενισχύεται μέσα από την ατομική πρωτοβουλία και τη γρήγορη επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.

Να διασφαλίζουμε την ποιότητα

Η ποιότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των ενεργειών μας. Αναζητούμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στις πληροφορίες, τις αποφάσεις και τους ανθρώπους μας. Παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η ποιότητα είναι αλληλένδετη με οτιδήποτε κάνουμε.

Να προωθούμε την ομαδική εργασία

Οι ομάδες μας εργάζονται με ταχείς ρυθμούς, αφενός για να φέρουν τις επιστημονικές ανακαλύψεις από το εργαστήριο και μέσω της κλινικής εφαρμογής στην διάθεση των ασθενών και αφετέρου για να υποστηρίξουν και άλλες πτυχές της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Ομάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα, εργάζονται από κοινού για να ληφθούν οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τους ασθενείς, τους εργαζομένους και τους μετόχους μας. Η ομαδική μας δομή δίνει την ευκαιρία στο προσωπικό της Amgen να επηρεάζει την κατεύθυνση της εταιρείας, να αποκτά ευρύτερη εικόνα για άλλες λειτουργίες εντός της Amgen και να αναπτύσσει στο έπακρο τις δυνατότητές του.

Να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας

Οι επικεφαλείς των τμημάτων της Amgen επιζητούν τη γνώμη των άλλων και επιδιώκουν τη συμμετοχή βασικών φορέων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Στο στάδιο της συγκέντρωσης πληροφοριών επιζητούν τις διαφορετικές γνώμες, τις συγκρουόμενες απόψεις και τον ανοιχτό διάλογο, τα οποία και λαμβάνουν σοβαρά υπ' όψιν τους. Επικοινωνούν τις αποφάσεις και το σκεπτικό τους με σαφήνεια, ανοιχτά και στο σωστό χρόνο. Όταν ληφθεί μία απόφαση, ο επικεφαλής και τα μέλη της ομάδας θα είναι όλοι υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα και την ταχεία υλοποίησή της.