Επιχειρηματική Δεοντολογία και Συμμόρφωση

Η ηθική συμπεριφορά και η διαφάνεια είναι σημαντικά θεμέλια της δουλειάς μας. Αυτό ισχύει τόσο εσωτερικά για όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες μας όσο και εξωτερικά στη συνεργασία μας με πελάτες και παρόχους υπηρεσιών. Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με ηθικό τρόπο, ενώ συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τον κλάδο μας σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και η Πολιτική Συμμόρφωσής μας ισχύουν για όλες τις μονάδες παραγωγής, τις θυγατρικές εταιρείες και τα γραφεία της Amgen.

Στην Amgen, κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε μια ποικιλία εργαλείων και πληροφοριών που μπορούν να τον βοηθήσουν να πράξει σωστά και να ενεργήσει με ηθικό τρόπο. Αυτά περιλαμβάνουν τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, για τον οποίο οι υπάλληλοί μας λαμβάνουν ετήσια εκπαίδευση, την Πολιτική Συμμόρφωσης και τη Γραμμή Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να διατυπώσουν ανησυχίες, να κάνουν ερωτήσεις και να λάβουν συμβουλές.

ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΣ

  • Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς: Η Amgen δεν ανέχεται ενέργειες ή απόπειρες που αποσκοπούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο κυβερνητικούς υπαλλήλους ή μεμονωμένα άτομα, ώστε να προωθήσουν τα εμπορικά συμφέροντα της Amgen.
  • Καταπολέμηση μονοπωλίου και αθέμιτου ανταγωνισμού: Η Amgen δεν ανέχεται οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή ή δραστηριότητα που εμπλέκει την Amgen ή εσάς και παραβιάζει τους νόμους και κανονισμούς κατά των συμπράξεων και του αθέμιτου ανταγωνισμού οποιασδήποτε χώρας ή γεωγραφικής περιοχής στην οποία η Amgen ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Επαγγελματική συμπεριφορά, αναφορές και απαγόρευση αντιποίνων: H Amgen προσφέρει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να εκφράζουν ανησυχίες ή να αναφέρουν πιθανές παραβάσεις της προβλεπόμενης επιχειρηματικής συμπεριφοράς της Amgen χωρίς να υποστούν αντίποινα ή εκφοβισμό
  • Σύγκρουση συμφερόντων: Οι εργαζόμενοι της Amgen είναι υποχρεωμένοι να αποφεύγουν καταστάσεις στις οποίες προσωπικά συμφέροντα, εξωτερικές δραστηριότητες, οικονομικά συμφέροντα ή σχέσεις συγκρούονται, ή υπονοείται ότι συγκρούονται, με τα συμφέροντα της εταιρείας.
  • Υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον: Η Amgen δεσμεύεται για την άριστη διαμόρφωση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης: : Η πολιτική κατάχρησης εσωτερικής πληροφόρησης της Amgen ισχύει για όλο το προσωπικό και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Amgen, καθώς και για τα μέλη της οικογένειας και συγκατοίκων αυτών, συμβούλων, συμβασιούχων και προσωρινού προσωπικού, ακόμα και εάν οι δραστηριότητες που απαγορεύονται στη συγκεκριμένη πολιτική δεν καθίστανται παράνομες στη χώρα όπου αυτοί βρίσκονται.
  • Αλληλεπιδράσεις με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης: Η Amgen απαιτεί όλες οι αλληλεπιδράσεις με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και άλλους πελάτες να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και υπευθυνότητας.
  • Χώρος εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις και διακρίσεις: Η Amgen δεν ανέχεται την παρενόχληση από ή προς εργαζομένους, ή από ή προς εκείνους με τους οποίους έχει επιχειρηματική, υπηρεσιακή ή επαγγελματική σχέση.
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η Amgen δεσμεύεται για τη νόμιμη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από την εταιρεία. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα. Κάθε ένας από εμάς στην εταιρεία αναλαμβάνει ένα ρόλο στην προστασία και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Οποιεσδήποτε ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανή ή/ και πραγματική παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα διερευνηθούν διεξοδικά.
a close-up of a person working in a laboratory and other small images

Επιχειρηματική Δεοντολογία και Συμμόρφωση

Κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας της Amgen – Πράττουμε το σωστό