Για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, η Amgen καταπολεμά τις πιο δύσκολες ασθένειες στον κόσμο παρέχοντας καινοτόμα φάρμακα για εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της Amgen είναι η δέσμευση να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο υγιούς κόσμου που βασίζεται στην αποστολή μας, να είμαστε στην υπηρεσία των ασθενών. Η προσέγγισή μας εστιάζει σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: Υγιείς άνθρωποι, υγιής κοινωνία, υγιής πλανήτης και υγιής Amgen.

Βασικά στοιχεία προγράμματος

Το πλαίσιο ESG

Υγιείς

άνθρωποι

a blue outline of a person with their arms up

Στοχεύουμε στην άρση των φραγμών που περιορίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν τη ζωή τους με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την υγεία τους.

Υγιής

κοινωνία

a group of people with a light on the side

Επιδιώκουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία για τους εργαζομένους μας και τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε.

Υγιής

πλανήτης

a blue globe in hands

Δίνουμε προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και στοχεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις για τη διατήρηση των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.

Υγιής

Amgen

a blue building with a black background

Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας και προσπαθούμε συνεχώς να αντικατοπτρίζουμε τις αξίες της Amgen στην κουλτούρα, τα προϊόντα και τη στρατηγική μας.

 • ΥΓΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

  Για περισσότερα από 40 χρόνια, η δέσμευση της Amgen στην επιστήμη και την καινοτομία έχει βοηθήσει τους ασθενείς να έχουν μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή. Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας στην υγεία, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης πρόσβασης σε φάρμακα και περίθαλψη που σώζουν ζωές. Εφαρμόζουμε ένα εύρος από στρατηγικές για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην πρόσβαση, σε συνεργασία με κυβερνήσεις, ομάδες ασθενών, την κοινωνία των πολιτών και άλλους εταίρους.

  To 2022:

  • Παρείχαμε φάρμακα της Amgen συνολικής αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων1 χωρίς κόστος, σε περιπτώσεις ασθενών χωρίς ασφάλιση ή με ανεπαρκή ασφάλιση στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Amgen Safety Net Foundation2.
  • Παρείχαμε φάρμακα της Amgen συνολικής αξίας 91 εκατομμυρίων δολαρίων1 χωρίς κόστος, σε υποεξυπηρετούμενους ασθενείς σε οκτώ χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
  • Συνεισφέραμε με 14,9 εκατομμύρια δολάρια υποστηρίζοντας την προώθηση προγραμμάτων ισότητας στον τομέα της υγείας, χρηματοδοτώντας 111 έργα σε 68 οργανισμούς.
 • ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Εκτός από τη βασική μας επιχειρηματική δραστηριότητα για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων μέσω των φαρμάκων μας, αναγνωρίζουμε την ικανότητά μας να επηρεάζουμε θετικά την κοινωνία μέσω των ενεργειών, των επενδύσεων και των ανθρώπων μας. Είναι σημαντικό για εμάς και εστιάζουμε στο να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης, ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, τόσο στον δικό μας εργασιακό χώρο όσο και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

  Το 2022:

  • Προσεγγίσαμε περισσότερους από 23 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο μέσω των τεσσάρων βασικών προγραμμάτων επιστημονικής εκπαίδευσης του Amgen Foundation.2
  • Αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα μαθητείας «κερδίζω και μαθαίνω» με σκοπό να προσελκύσουμε, να προσλάβουμε και να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες υποψηφίων χωρίς πτυχίο τετραετών σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τον συνασπισμό OneTen.
  • Συνεχίσαμε να προάγουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Το ποσοστό των γυναικών στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της Amgen παρέμεινε σταθερό τα τελευταία χρόνια σε περίπου 52%, ενώ οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αυξήθηκαν στο 45% παγκοσμίως και οι μειονότητες στο 32% στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

  Η Amgen έχει τον μακροπρόθεσμο στόχο να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, και θέτουμε τακτικά στόχους για να ωθούμαστε συνεχώς σε βελτιωτικές δράσεις. Έχουμε αναπτύξει με επιτυχία το πρόγραμμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας από το 2007, αυξάνοντας παράλληλα την παγκόσμια παραγωγική μας ικανότητα και επεκτείνοντας την παρουσία μας σε περίπου 100 χώρες.

  Η επένδυση σε βιώσιμες δραστηριότητες μπορεί επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να δημιουργήσει αξία, επιφέροντας μεταξύ άλλων τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της ανθεκτικότητας.

  Το 2022:

  • Ξεπεράσαμε τους στόχους μας για μείωση του άνθρακα, της κατανάλωσης νερού και των αποβλήτων και είμαστε σε τροχιά επίτευξης της φιλοδοξίας μας για το 20273.
  • Εκδώσαμε ένα πρώτο πράσινο ομόλογο ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων για την προώθηση των περιβαλλοντικών μας στόχων.
  • Η πρωτοβουλία Science Based Targets ενέκρινε τους στόχους μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε εναρμόνιση με τον μελλοντικό στόχο του 1,5°C
 • ΥΓΙΗΣ AMGEN

  Η επιχείρησή μας βασίζεται σε μια ακλόνητη δέσμευση για ακεραιότητα και συμμόρφωση, η οποία αποδεικνύεται καθημερινά από τους εργαζομένους μας μέσα από τα λόγια, τις αποφάσεις και τις πράξεις τους. Επιδιώκουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό είναι το σωστό, αλλά είναι και απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Amgen, τη συμβολή στη βελτίωση της υγείας των ασθενών και την απρόσκοπτη συνεργασία με όλους τους φορείς.

  Το 2022:

  • Το 100% των εργαζομένων εκπαιδεύτηκαν στον Κώδικα Δεοντολογίας μας.
  • Το 92% των εργαζομένων σε μια έρευνα προσωπικού δήλωσαν ότι γνωρίζουν πώς να ζητήσουν καθοδήγηση σε θέματα δεοντολογίας.
  • Συμπεριλάβαμε ένα στόχο ESG στη στοχοθεσία απόδοσης του ετήσιου προγράμματος παροχής κινήτρων της Εταιρείας, προκειμένου να δεσμευτούμε ως προς την υπόσχεσή μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του 2027 και να διευρύνουμε τον αριθμό των ηγετικών στελεχών που εμπλέκονται άμεσα στην υποστήριξη του προγράμματος διαφορετικότητας, συμπερίληψης και ενσωμάτωσης.

H ESG έκθεση της Amgen

Διαβάστε την πιο πρόσφατη, αναλυτική ESG έκθεση της Amgen στον παρακάτω σύνδεσμο.