Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά

Εργαζόμαστε καθημερινά ώστε να βοηθήσουμε στη βελτίωση του κόσμου γύρω μας, εστιάζοντας σε τομείς που επηρεάζουν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance – ESG).

Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της επιστήμης είναι τόσο κρίσιμη όσο η ανάγνωση και γραφή, προσπαθώντας να εξαλείψουμε πρακτικές δυσκολίες όπως η τοποθεσία και η οικονομική κατάσταση, ώστε να μην αποτελούν εμπόδια στην υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση. Δεσμευόμαστε να ασκούμε αυτές και όλες τις δραστηριότητές μας με ηθικό τρόπο και να διασφαλίσουμε ότι η Amgen συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρήσεις και τον κλάδο μας σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

  • Εισαγωγή

  • Δείτε το κείμενο του video

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η προσέγγιση της Amgen για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ξεκινά από την ουσία της αποστολής μας, δηλαδή να είμαστε στην υπηρεσία των ασθενών, και εκτελείται μέσω του πλαισίου που έχουμε θεσπίσει για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG).

Η προσπάθεια μας στα θέματα του ESG είναι βασισμένες στην αποστολή μας:

Να είμαστε στην υπηρεσία των ασθενών

Αυτό μας οδηγεί ώστε να:

Ενδυναμώνουμε την επιστημονική εκπαίδευση

Να εμπνέουμε την επόμενη γενιά επιστημόνων

Να προωθούμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παγκοσμίως

Βοηθώντας να χτίσουμε ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον για όλους