Η Amgen έχει δημιουργήσει έναν οργανισμό που διακρίνεται από επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας, με ταλέντο στην εφαρμογή πρωτοπόρων προσεγγίσεων για τη θεραπεία ασθενειών. Η στρατηγική μας για την Έρευνα & Ανάπτυξη στοχεύει στην ευθυγράμμιση και τη συνεργασία των ικανοτήτων μας, την ιεράρχηση των επενδύσεων και την αξιοποίηση των επιστημονικών ευκαιριών.

Με την ένωση τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή στην ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων. Η επιστημονική επιτυχία της Amgen βασίζεται σε μοναδικές δυνατότητες που περιλαμβάνουν: