Ευρωπαϊκή δήλωση απορρήτου της Amgen

Η Amgen Inc. ή/και οι θυγατρικές της Amgen Hellas, και οι συνεργαζόμενοι εταίροι άλλων εμπορικών σημάτων (συλλογικά αναφερόμενοι ως «Amgen», «εμείς» ή «μας») δεσμευόμαστε στο σεβασμό του απορρήτου σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η δήλωση απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές της Amgen περί προστασίας πληροφοριών.

Εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας, παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωσή απορρήτου για τους επαγγελματίες υγείας.

Η Amgen θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Ενθαρρύνουμε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας μας να διαβάσουν προσεκτικά αυτή τη δήλωση απορρήτου για να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε αναπτύξει για τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με την υγεία προσωπικών πληροφοριών, καθώς και για να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις μας με τρίτους, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

 • I.Συλλογή, χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

  Α. Πληροφορίες για συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές

  Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε μια κλινική δοκιμή, επικοινωνήστε με τον Κύριο Ερευνητή της μελέτης ή/και ανατρέξτε στο έντυπο Συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης και άλλα έγγραφα της δοκιμής που σας έχουν δοθεί.

  B. Πληροφορίες για ασθενείς

  Αν επικοινωνήσετε με την Amgen σχετικά με την εμπειρία της συμμετοχής σας σε ένα από τα προγράμματά υποστήριξης ασθενών ή τη χρήση κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς μιας ανεπιθύμητης ενέργειας («παρενέργειας») ή κάποιο ζήτημα που αφορά ελάττωμα ή την ποιότητα ενός προϊόντος Amgen που λάβατε, ενδέχεται να σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως τα αρχικά ασθενούς, την ηλικία, το φύλο και τον γιατρό που έκανε τη συνταγογράφηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που θα παράσχετε για την υποβολή αναφορών σε ρυθμιστικούς φορείς, όπως προβλέπεται από τον νόμο (π.χ. στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων) ή/και για σκοπούς ποιότητας ή υποστήριξης αναφορικά με τα παρεχόμενα προγράμματα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε με τον συνταγογραφούντα γιατρό για να παρακολουθήσουμε μια ανεπιθύμητη ενέργεια («παρενέργεια») που αφορά τη χρήση προϊόντος μας.

  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους που επιτελούν έργο για λογαριασμό μας, όπως στους χειριστές των τηλεφωνικών μας κέντρων και σε άλλες οντότητες που μας βοηθούν στην απάντηση και επεξεργασία των ερωτημάτων σας και στις αναφορές εμπειρίας σχετικά με τα προϊόντα.

  Γ. Πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας και του προσωπικού τους

  Εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας, παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωσή απορρήτου για τους επαγγελματίες υγείας

  Δ. Πληροφορίες για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας

  Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας μας

  Τα προσωπικά δεδομένα, όπως χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης, περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα από τα οποία μπορεί να γίνει η ταυτοποίησή σας ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail σας.

  Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει αυτή τη δήλωση περί απορρήτου και ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας στους όρους χρήσης μας.

  Η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την Amgen βασίζεται σε έναν από τους ακόλουθους νόμιμους λόγους: (Α) νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί, (Β) περιπτώσεις για τις οποίες έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, (Δ) όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις της Amgen και (Δ) όπως απαιτείται για την εκπλήρωση σύμβασης με την οποία έχετε δεσμευθεί.

  Νόμιμοι επιχειρηματικοί σκοποί της Amgen Δραστηριότητες επεξεργασίας
  • Για τις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες της Amgen
  • Για την προώθηση και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Amgen
  • Για να ενισχυθεί η κατανόησή μας για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα εμπορικά μας προϊόντα στη θεραπεία των ασθενειών.
  • Για τη δημιουργία συγκεντρωτικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Amgen, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας για την βελτίωση των προϊόντων μας και των αναλύσεων που μπορούν να μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες μας. Τέτοια συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προέρχονται από τον συνδυασμό των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε επιλέξει να παράσχετε στην ιστοσελίδα μας με αυτά από άλλους χρήστες των ιστοσελίδων.
  Συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις
  • Για τους σκοπούς του κανονισμού αναφοράς της ασφάλειας και της φαρμακοεπαγρύπνησης. Εάν επικοινωνήσετε με την Amgen σχετικά με την εμπειρία σας από τη χρήση κάποιου προϊόντος μας, μπορεί να συμπεριλάβουμε τις πληροφορίες που μας παρείχατε στις εκθέσεις ασφάλειας που υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε σε ρυθμιστικούς φορείς (π.χ. την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε με τον συνταγογραφούντα γιατρό για να παρακολουθήσουμε μια δυσμενή επίπτωση που αφορά τη χρήση του προϊόντος μας.
  Συγκατάθεση
  • Για να καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Amgen, όπως ερωτηματολόγια, έρευνες υγείας, εργαλεία διαχείρισης περίθαλψης, αξιολογήσεις ποιότητας της περίθαλψης ή άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  • Για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας σε ένα φόρουμ συζητήσεων της Amgen ή σε μια λίστα συζητήσεων.

  Τηρούμε αρχείο με τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας. Θα μπορούμε να συνδέσουμε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ΙΡ με εσάς προσωπικά μόνο εφόσον μας έχετε παράσχει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, ενόσω χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας για να διατηρήσουμε επικοινωνία μαζί σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και για εξατομίκευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

  Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, μέσω των cookies. Θα μπορούμε να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με εσάς προσωπικά μόνο εφόσον μας έχετε παράσχει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, ενόσω χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που αποκτούμε μέσω της χρήσης των cookies:

  • για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα, προωθώντας τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
  • για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, μέσω της παρακολούθησης της κίνησης σε δημοφιλείς τομείς και να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που προσφέρουμε προκειμένου να καλύψουμε τη ζήτηση των πελατών, και
  • για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, καθώς και για έρευνα και αναλύσεις προϊόντος που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την προώθηση των προϊόντων μας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των Cookies από την Amgen, ανατρέξτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

  Άτομα που εγγράφονται για τη χρήση των online πληροφοριών και υπηρεσιών μας

  Αν επιλέξετε να εγγραφείτε για να χρησιμοποιείτε τις online πληροφορίες και υπηρεσίες μας, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε (όπως το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας) για να σας αποστείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας και για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Κατόπιν δικού σας αιτήματος, ενδέχεται επίσης να σας στείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα με πληροφορίες που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

  Άτομα που συμμετέχουν στις online διαδραστικές υπηρεσίες μας

  Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε στις online διαδραστικές μας υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων υγείας και εργαλείων διαχείρισης περίθαλψης), θα συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να κοινοποιήσετε (που μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες υγείας) και θα τις αναλύσουμε για να ανακαλύψουμε νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας στην αντιμετώπιση των ασθενειών για τις οποίες προορίζονται. Αν και οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω αυτών των διαδραστικών υπηρεσιών μπορεί να μην σας ταυτοποιούν, ενδέχεται να τις συνδέσουμε με άλλα στοιχεία που μας παρείχατε σε άλλα σημεία της ιστοσελίδας και τα οποία σας ταυτοποιούν. Μπορεί να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με αυτές από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας προκειμένου να δημιουργήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα που θα τα χρησιμοποιήσουμε για επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της ανάλυσης προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την προώθησή τους.

  Ε. Πληροφορίες για τους αιτούντες θέσεις εργασίας

  Μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα μας και να επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση για κενές θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλεχθούν στα πλαίσια μιας αίτησης για θέση εργασίας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική δήλωση ιδιωτικού απορρήτου για σταδιοδρομία στην Amgen, στη διεύθυνση: https://careers.amgen.com

  ΣΤ. Πληροφορίες για άλλα άτομα

  Εάν είστε επαγγελματίας υγείας ή επιστημονικός υγειονομικός φορέας, αποτελεί δική σας ευθύνη να λάβετε την εξουσιοδότηση του ασθενούς σας και την συγκατάθεσή του για να παρέχετε τα προσωπικά του δεδομένα υγείας στην Amgen μέσω των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Αυτό ισχύει και όταν εισάγετε προσωπικές πληροφορίες εκ μέρους τρίτου, δηλαδή αν είστε πάροχος ιατρικής περίθαλψης. Με την υποβολή οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε αποκτήσει την εξουσιοδότηση από τον ασθενή για να το πράξετε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα δεδομένα των ασθενών δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε κάποιο φόρουμ της Amgen ή σε λίστα συζητήσεων.

  Ζ. Κοινοποιήσεις σε παρόχους και προμηθευτές

  Διατηρούμε σχέσεις με διάφορους παρόχους και προμηθευτές που μας βοηθούν στον σχεδιασμό και την τήρηση των συστημάτων και της ασφάλειας υπολογιστών, απαντούν σε ηλεκτρονικά μηνύματα και ερωτήματα πελατών, αναλύουν τα δεδομένα μας και δημιουργούν ειδικές προωθητικές ενέργειες. Δεν επιτρέπουμε στους παρόχους και τους προμηθευτές μας να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες των πελατών μας για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη συμβατική σχέση που έχουμε μαζί τους.

  Η. Μεταφορές στο εξωτερικό

  Η Amgen είναι μια πολυεθνική εταιρία με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Amgen διατηρεί κέντρα δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Amgen μπορεί να υποβάλλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, οι οποίες είναι προσπελάσιμες από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Amgen σε παγκόσμιο επίπεδο.

  Η μεταφορά εκτός Ευρώπης γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες δικλείδες ασφαλείας. Ανεξάρτητα από το πού συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, η Amgen διατηρεί και διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εφαρμόζουν κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

  Παραλήπτες Δικλείδες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε χώρες που δεν έχουν κηρυχθεί επαρκείς από την Επιτροπή της ΕΕ Επιπρόσθετες πληροφορίες
  Όμιλος εταιρειών της Amgen Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της Amgen

  Για πληροφορίες σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Amgen ή για την υποβολή παραπόνου σχετικά με οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών κατά παράβαση αυτών των κανόνων, επισκεφθείτε τη σελίδα: www.amgen.com/bcr

  Πάροχοι που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες κατόπιν οδηγιών της Amgen. Πρότυπες συμβάσεις (πρότυπες συμβατικές διατάξεις) σε μορφή εγκεκριμένη από την Επιτροπή της ΕΕ

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρότυπες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των πρότυπων συμβάσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πρότυπων συμβάσεων από την Amgen, επικοινωνήστε με το Τμήμα ιδιωτικού απορρήτου της Amgen στη διεύθυνση privacy@amgen.com

 • ΙΙ.Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

  Οι ιστοσελίδες της Amgen στο διαδίκτυο διαθέτουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που πιστεύουμε ότι θα μπορούσατε να τις βρείτε χρήσιμες και κατατοπιστικές. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε ή προτείνουμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτών των άλλων ιστοσελίδων. Σας προτρέπουμε να έχετε γνώση της πολιτικής απορρήτου της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και να την διαβάζετε. Θυμηθείτε, οι δηλώσεις στην παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύουν αποκλειστικά για τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Amgen.

 • III.Ιστοσελίδες που ανήκουν και σε συνεργαζόμενες εταιρείες

  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι αποκλειστικά προσβάσιμα από την Amgen και από τρίτους που εκτελούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ως επεξεργαστές δεδομένων με βάση της οδηγίες της Amgen. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους, προκειμένου να παράσχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο και να παράσχουμε κάποιες υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλα εμπορικά σήματα τρίτων μερών με τα οποία συνεργάζεται η Amgen (για παράδειγμα, άλλες φαρμακευτικές εταιρείες), με την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει στην εν λόγω χρήση. Η αποκάλυψη και η χρήση των προσωπικών δεδομένων από τρίτους, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Amgen, διέπονται από συμφωνίες που απαιτούν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Σε μια ιστοσελίδα με συνεργαζόμενα εμπορικά σήματα, θα δείτε να εμφανίζεται στην οθόνη σας τόσο το λογότυπο της Amgen όσο και το λογότυπο του συνεργάτη του συνεργαζόμενου εμπορικού σήματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε μια ιστοσελίδα με συνεργαζόμενα εμπορικά σήματα μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε μια online φόρμα εγγραφής και μπορεί να γίνει κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών εγγραφής από την Amgen και τους συνεργάτες των συνεργαζόμενων εμπορικών σημάτων.

  Όπου απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ρυθμιστικές αρχές και επιτροπές δεοντολογίας ή/και σε ορισμένες περιορισμένες περιστάσεις μπορεί να απαιτηθεί από την Amgen η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε συμμόρφωση με μια δικαστική απόφαση, κλήση, ένταλμα έρευνας, νόμο ή κανονισμό.

  Δεν θα πωλήσουμε ούτε θα αποκαλύψουμε σε μη σχετιζόμενο τρίτο μέρος οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο ή σχετιζόμενο με την υγεία σας προσωπικό δεδομένο που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας, από το οποίο δεδομένο μπορεί να γίνει άμεσα ή έμμεσα η ταυτοποίησή σας.

 • IV.Η πολιτική μας σε σχέση με τα παιδιά

  Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας της Amgen προορίζονται για ενήλικους χρήστες. Η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά. Αν περιέλθει στη γνώση μας ότι ένας ανήλικος χρήστης προσέφερε αυτοβούλως προσωπικά δεδομένα ή σχετιζόμενα με την υγεία προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα μας ή ότι ένας πάροχος προσέφερε αυτοβούλως δεδομένα που αφορούν ανήλικο ασθενή, θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα από τις ενεργές βάσεις δεδομένων μας, εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία να τηρήσουμε τα εν λόγω δεδομένα.

 • V.Τα Δικαιώματά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων / Επιλογές (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών και των παραπόνων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα)

  • Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλουμε σε επεξεργασία;

   Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης/ενημέρωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών υγείας). Μπορείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση privacy@amgen.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Amgen Hellas, Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 15124, Αθήνα. Θα σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για το άτομό σας, θα διορθώσουμε/ενημερώσουμε ή/και θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν από κάποιον Επαγγελματία υγείας ή καταναλωτή αναφορικά με κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια.

   Δεν είναι τεχνολογικά εφικτό να διαγράψουμε από τους διακομιστές μας κάθε μία καταγραφή των πληροφοριών σας. Η ανάγκη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τα συστήματά μας προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες από ακούσια απώλεια, σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν στην υγεία σας) σε μη διαγράψιμη μορφή την οποία θα είναι είτε δύσκολο είτε αδύνατο να εντοπίσουμε.

   Πάραυτα, όταν επιτρέπεται από τον νόμο, η Amgen θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών υγείας) που είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί ενεργά η Amgen για έρευνα και καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ή που είναι αποθηκευμένα σε άλλα άμεσα αναζητήσιμα μέσα. Επιπλέον, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να μην κοινοποιήσουμε καμία προσωπική πληροφορία που είναι αποθηκευμένη σε μη διαγράψιμη μορφή, αφότου λάβουμε το αίτημά σας για διαγραφή, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

  • Πώς μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για φορητότητα δεδομένων;

   Σύμφωνα με το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδοθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Amgen σε δομημένη, συνήθους χρήσης και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή, με ορισμένες προϋποθέσεις. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί επικοινωνώντας με το Τμήμα ιδιωτικού απορρήτου της Amgen στη διεύθυνση privacy@amgen.com

  • Πώς να υποβάλετε παράπονο που αφορά τα προσωπικά δεδομένα σε μια αρχή επιτήρησης.

   Αν αισθάνεστε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την Amgen παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύοντα νόμο, κανόνα ή κανονισμό, έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην τοπική αρχή επιτήρησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την τοπική αρχή επιτήρησης υπάρχουν εδώ: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI.Πώς τηρούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες

  Τηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν συνδυασμό έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία αποθηκεύονται σε διακομιστές τους οποίους λειτουργεί και συντηρεί η Amgen και τρίτα μέρη που έχουν συμβληθεί με την Amgen.

  Επιθυμούμε να τηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όσο πιο ασφαλείς είναι εύλογα δυνατόν. Για συνδρομή στη διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας) που μας παρείχατε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους κρυπτογράφησης, ανάλογα με τις ανάγκες. Ως πρόσθετη προφύλαξη ασφάλειας, όλα τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας) διατηρούνται φυσικά πίσω από τείχη προστασίας και άλλες συσκευές ασφάλειας δικτύου για την αποτροπή της πρόσβασης από εισβολείς.

  Η Amgen επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τους σκοπούς που αναφέρονται στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

  Τα κριτήρια που ακολουθούνται καθορίζονται από:

  • Τον σκοπό των συλλεγόμενων προσωπικών πληροφοριών και την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού.
  • Τον λόγο συλλογής των προσωπικών πληροφοριών, π.χ. σε περίπτωση συγκατάθεσης, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή.
  • Τις υποχρεωτικές περιόδους τήρησης που προβλέπονται από συμβατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 • VII.Επικοινωνία

  Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με αυτή τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ή επιθυμείτε να υποβάλετε ένα παράπονο, ή επιθυμείτε πρόσβαση ή διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Amgen στη διεύθυνση privacy@amgen.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Amgen Hellas, Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, 15124, Αθήνα.

Ενημερώθηκε: Οκτώβριος 2023