×

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων .

×

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν το Δικτυακό Τόπο και να αποχωρήσετε από το Amgen.gr?

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠO ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ AMGEN ΕΛΛΑΣ. Η Amgen δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των δικτυακών τόπων .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ευρωπαϊκή δήλωση απορρήτου της Amgen

Η Amgen Inc. ή/και οι θυγατρικές της Amgen Hellas, και οι συνεργαζόμενοι εταίροι άλλων εμπορικών σημάτων (συλλογικά αναφερόμενοι ως «Amgen», «εμείς» ή «μας») δεσμευόμαστε στο σεβασμό του απορρήτου σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η δήλωση απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές της Amgen περί προστασίας πληροφοριών.

Εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας, παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωσή απορρήτου για τους επαγγελματίες υγείας.

Η Amgen θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Ενθαρρύνουμε όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας μας να διαβάσουν προσεκτικά αυτή τη δήλωση απορρήτου για να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε αναπτύξει για τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με την υγεία προσωπικών πληροφοριών, καθώς και για να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις μας με τρίτους, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

  • I. Συλλογή, χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

  • ΙΙ. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

  • III. Ιστοσελίδες που ανήκουν και σε συνεργαζόμενες εταιρείες

  • IV. Η πολιτική μας σε σχέση με τα παιδιά

  • V. Τα Δικαιώματά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων / Επιλογές (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών και των παραπόνων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα)

  • VI. Πώς τηρούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες

  • VII. Επικοινωνία


Ενημερώθηκε Απρίλιος 2018.